• Ministrstvo za javno upravo RS
 • Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
 • Creatoor d.o.o.
 • Zavod Pantea
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • Fakulteta za organizacijske vede, Univerze v Mariboru
 • JOHNSON CONTROLS – NTU d.o.o., tovarna za izdelavo izdelkov za avtomobilsko in pohištveno industrijo
 • Sava d.d.
 • Knjižnice: Knjižnica Radlji ob Dravi, Knjižnica Tezno Maribor, Knjižnica Ljubljana-Ig, Knjižnica Dobrova, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Knjižnica Stari trg pri Ložu, Knjižnica Fužine, Knjižnica Žalec-Tabor
 • Mladinska knjiga Qlandia Kranj
 • Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče
 • Osnovna šola Preddvor
 • Tebodin Consultants & Engineers
 • in drugi